25 maja 2016

25/05/2016 – A SERIES OF CONCERTS IN THE JUBILEE YEAR OF MERCY AND THE 1050th ANNIVERSARY OF THE BAPTISM OF POLAND

The girls’ cathedral choir ‘Puellae Orantes’ in 2016 is carrying out a series of concerts on the occasion of the […]
25 maja 2016

25/05/2016 CYKL KONCERTÓW W JUBILEUSZOWYM ROKU MIŁOSIERDZIA ORAZ 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Dziewczęcy Chór Katedralny “Puellae Orantes” w roku 2016 realizuje cykl koncertów z okazji Jubileuszu Miłosierdzia Bożego oraz 1050. rocznicy Chrztu […]
30 stycznia 2016

30/01/2016 – Crosses of Merit for the leadership of Puellae Orantes

The leadership of the Girls’ Cathedral Choir “Puellae Orantes” was awarded by the President of the Republic of Poland Andrzej […]
30 stycznia 2016

30/01/2016 – Krzyże Zasługi dla kierownictwa Puellae Orantes

Kierownictwo Dziewczęcego Chóru Katedralnego “Puellae Orantes” zostało odznaczone przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju […]
17 stycznia 2016

16/01/2016 & 17/01/2016 – A New Year with Canadian Brass and Puellae Orantes

In January 2016, the Girls’ Cathedral Choir “Puellae Orantes” realized a unique artistic project in cooperation with the most famous […]