Łukaszewski & Bembinow / Kolędy i pastorałki (2011)
14 listopada 2017
Pokaż wszystkie

Viennese Classic (2009)

40,00 

Kategoria:
Opis

Viennese Classic

1. Ave verum corpus 
2. Laudate Dominium 
3. Sancta Maria z Litaniae Laurenatae 
4. Kyrie 
5. Gloria 
6. Sanctus 
7. Benedictus 
8. Agnus Dei 
9. Tu Virgunum corona, Alleluja 
10. Te Deum 

The album „Viennese Classics” was made in the co-operation with the excellent Chamber Orchestra of Tychy ‘AUKSO’ conducted by Marek Moś – the outstanding violinist, chamber musician and conductor. The musical repertoire of the album includes masterpieces of sacral music by Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn and Michael Haydn. ‘Viennese Classics’ is a record filled with very warm, light and joyful climate.

The album was recorded in June 2009 at the castle of Nowy Wisnicz. The radio channel RMF Classic extended its media patronage over it. The promotion concerts were under the honorary patronage of the Minister of Culture and National Heritage.

The first concert took place in the St. Stephen Cathedral in Vienna. It turned out to be a great success of Polish performers who were warmly received by the large international audience. The possibility to give a concert in the Vienna Cathedral is an honour to an artist. It is worth mentioning that the performers were rewarded with standing applause which in case of a highly demanding Vienna audience is a huge achievement. The concert was organized by the Polish Embassy and the Polish Institute in Vienna.

Two concerts were held in Poland. One in the Ball Room at Nowy Wisnicz Castle and the other in the Cathedral Basilica in Tarnow. Both of them were received very warmly.

The record “Viennese Classics” was nominated to the Polish Phonographic Award FRYDERYK 2010.

Łukaszewski & Bembinow / Kolędy i pastorałki (2011)
14 listopada 2017
Pokaż wszystkie

Klasycy Wiedeńscy (2009)

40,00 

Kategoria:
Opis

Klasycy Wiedeńscy

1. Ave verum corpus 
2. Laudate Dominium 
3. Sancta Maria z Litaniae Laurenatae 
4. Kyrie 
5. Gloria 
6. Sanctus 
7. Benedictus 
8. Agnus Dei 
9. Tu Virgunum corona, Alleluja 
10. Te Deum 

Album „Klasycy Wiedeńscy”, powstał we współpracy ze znakomitą Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy „AUKSO” pod batutą Marka Mosia – znakomitego skrzypka, kameralisty i dyrygenta. Repertuar powyższej płyty stanowią wybitne dzieła muzyki sakralnej Wolfganga Amedeusa Mozarta, Josepha Haydna i Michaela Haydna. „Klasycy Wiedeńscy” to płyta o bardzo ciepłym, lekkim i zarazem radosnym klimacie.

Nagrań dokonano w czerwcu 2009 r. we wnętrzach zamku w Nowym Wiśniczu. Płytę objął patronatem medialnym RMF Classic, a koncerty promujące „Klasyków Wiedeńskich” objął patronatem honorowym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwszy koncert odbył w Katedrze Św. Szczepana w Wiedniu. Był on wielkim sukcesem polskich wykonawców, którzy zostali gorąco przyjęci przez bardzo licznie zgromadzoną międzynarodową publiczność. Sama możliwość wystąpienia z koncertem w wiedeńskiej katedrze jest dla każdego artysty zaszczytem, przy czym warto zaznaczyć, że wykonawcy zostali nagrodzeni brawami na stojąco, co w przypadku niezwykle wymagającej wiedeńskiej publiczności jest ogromnym osiągnięciem. Organizatorem koncertu była Polska Ambasada i Polski Instytut w Wiedniu.

W Polsce odbyły się dwa koncerty. w Sali Balowej Zamku w Nowym Wiśniczu oraz Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Oba koncerty zostały bardzo ciepło odebrane.

Krążek „Klasycy Wiedeńscy” otrzymał nominację do polskiej nagrody fonograficznej FRYDERYK 2010.

Skip to content