Ave Maria (2012)
14 listopada 2017
Christmas Time (2017)
14 listopada 2017
Pokaż wszystkie

The Trail of Strauss (2014)

40,00 

Kategoria:
Opis

The Trail of Strauss

1. Johann Strauss I, Radetzky – Marsch
2. Johann Strauss II, Kaiser-Walzer
3. Johann Strauss II, Vergnügungszug – Polka
4. Josef Strauss, Dorfschwalben aus Österreich – Walzer
5. Johann Strauss II, Tritsch-Tratsch- Polka
6. Johann Strauss II, Rosen aus dem Süden – Walzer
7. Josef Strauss, Feuerfest – Polka
8. Johann Strauss II, An der schönen blauen Donau – Walzer
9. Johann Strauss II, Annen – Polka
10. Łukasz Farcinkiewicz, Warsaw-Vienna Waltz

On November 13, 2014 at the Tarnowskie Centrum Kultury, during the press conference, the premiere of the CD „The Trail of Strauss”, released by the Puellae Orantes choir, took place.

The album was recorded by the Tarnów choir and the Vienna Soloists’ Orchestra. This artistic idea was born after the Vienna Concerts presented by Austrian and Polish performers in January 2014. The concerts were enthusiastically received by the large audience in Cracow, Katowice and Lusławice.

On the album one may find the most famous waltzes and polkas of the Strauss dynasty: John Strauss – father and sons: John Strauss and Joseph Strauss. The album ends with „Walc Warszawsko-Wiedeński” („The Warsaw-Vienna Waltz”) composed for the choir by the Warsaw composer Łukasz Farcinkiewicz. This work refers to the Straussian tradition, but with Polish motifs included. All songs are performed vocally and instrumentally, which determines the originality of this record.

Performers were conducted by: Wolfgang Sobotka – Vice-Governor of Lower Austria, who is also an acknowledged conductor and Piotr Gładki – artistic director of the Vienna Soloists Orchestra.

The recordings took place in September 2014, in the Krzysztof Penderecki European Centre for Music in Lusławice.

The album „Strauss Trail” is done under the patronage of RMF Classic. TAURON Polska Energia is a partner of this record. The Malopolska Voivodship is the partner of the undertaking.

Ave Maria (2012)
14 listopada 2017
Christmas Time (2017)
14 listopada 2017
Pokaż wszystkie

Szlakiem Straussa (2014)

40,00 

Kategoria:
Opis

Szlakiem Straussa

1. Johann Strauss I, Radetzky – Marsch
2. Johann Strauss II, Kaiser-Walzer
3. Johann Strauss II, Vergnügungszug – Polka
4. Josef Strauss, Dorfschwalben aus Österreich – Walzer
5. Johann Strauss II, Tritsch-Tratsch- Polka
6. Johann Strauss II, Rosen aus dem Süden – Walzer
7. Josef Strauss, Feuerfest – Polka
8. Johann Strauss II, An der schönen blauen Donau – Walzer
9. Johann Strauss II, Annen – Polka
10. Łukasz Farcinkiewicz, Warsaw-Vienna Waltz

W dniu 13 listopada 2014 r. w Tarnowskim Centrum Kultury podczas konferencji prasowej odbyła sie premiera płyty CD „Szlakiem Straussa”, wydanej przez chór Puellae Orantes.

Album został nagrany przez tarnowski chór oraz Orkiestrę Solistów Wiedeńskich. Ten artystyczny pomysł zrodził się po Koncertach Wiedeńskich zaprezentowanych przez austriackich i polskich wykonawców w styczniu 2014 r. Koncerty były entuzjastycznie odebrane przez licznie zgromadzoną publiczność w Krakowie, Katowicach i Lusławicach.

Na krążku znalazły się najbardziej znane walce i polki dynastii Straussów: Jana Straussa – ojca oraz synów: Jana Straussa i Józefa Straussa. Płytę wieńczy „Walc Warszawsko-Wiedeński” skomponowany na zamówienie chóru przez warszawskiego kompozytora Łukasza Farcinkiewicza. Utwór ten nawiązuje do tradycji straussowskiej, zawierając jednocześnie polskie motywy. Wszystkie utwory są wykonane wokalno-instrumentalnie, co decyduje o oryginalności wydawnictwa.

Zespołami dyrygowali: Wolfgang Sobotka – Wicegubernator Dolnej Austrii, będący jednocześnie uznanym dyrygentem oraz Piotr Gładki – kierownik artystyczny Orkiestry Solistów Wiedeńskich.

Nagrania zostały zrealizowane we wrześniu 2014 r. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Album „Szlakiem Straussa” został objęty patronatem przez RMF Classic. Partnerem Wydawnictwa jest TAURON Polska Energia. Partnerem Przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie.

Skip to content