12-15/05/2011 – Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. Prof. G. Dimitrova w Warnie (Bułgaria)
15 maja 2011
19/06/2011 – Koncert Finałowy Festiwalu Gustava Mahlera
19 czerwca 2011
Show all / Pokaż wszystkie

12-15/05/2011 THE INTERNATIONAL CHORAL CONTEST named after Prof. G. DIMITROV inn VARNA (Bulgaria)

From 12-15.05.2011 The Girls’ Cathedral Choir ‘Puellae Orantes’ participated in the International Choral Contest named after Georgi Dimitrov in Varna.

The Tarnow Choir received the highest rating in the category of youth choirs and aspired to the Grand Prix Varna 2011 as one of the three best choirs of the contest. The Grand Prix was won by the choir Ateneo from the Philipines (Manila) which is the oldest university choir in this country and whose history goes back to 1921. The choir is a multi winner of various international contests which testifies to the rank of the Varna contest.

During the competition, each choir had to present works from different eras, as well as a Bulgarian compulsory track. The “Puellae Orantes” Choir, desiring to promote the Polish culture by performing, among others, works by several Polish composers: Stanisław Moniuszko, Edward Bure, Miłosz Bembinow and Jacek Sykulski.

The vocal quality, interpretation skills and stage image of the band have been highly rated by international jury from Bulgaria, Hungary, Slovenia, Italy, Greece and Ireland. Jury expressed its appreciation to the Choir by the award for the best conductor of the competition, granted to Rev. Władysław Pachota – conductor of “Puellae Orantes”. The choir received many lucrative artistic proposals. The artistic director of the competition – Gancho Ganchev, who is the conductor of the orchestra and choir of the children’s opera in Varna, as well as the main specialist in the Varna Culture Department – proposed the participation of the Tarnów choir in artistic undertakings related to the award of the title of the European Capital of Culture. Lorenzo Donati – an Italian composer who was a member of the Jury, offered the choir cooperation and sending his own compositions to perform by “Puellae Orantes”. A very interesting proposal was given to the choir by John Fitzpatrick – a member of the jury from Ireland. Fitzpatrick is the artistic director of the International Choir Festival in Cork, to participate in which he invited the Tarnów band. The Irishman is also the creator of various musical organizations, a music consultant of the Europa Cantat Federation, and a regular member of the Jury of international competitions in Switzerland, Italy, France, Greece, Hungary, the Netherlands and Bulgaria. The “Puellae Orantes” choir will benefit from an invitation to Ireland in 2013.

PHOTO GALLERY:

LINKS:

http://test.umt.tarnow.pl/index.php/pol/Kultura/Aktualnosci-kulturalne/Sukces-choru-Puellae-Orantes

http://www.malopolskie.pl/Kultura/Informacje/?id=7559

http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/912473,sukces-tarnowskiego-choru-w-warnie-zdjEcia,id,t.html?kategoria=663

http://ww.tarnow4you.pl/index.php?page=1&show=431

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/tarnow/1144010-europejski-sukces-dziewczecego-choru-puellae-orantes.html

http://www.intermaks.pl/index.html?grp=1&info=23391&

http://www.tarnowianin.com/889_miedzynarodowy_sukces_choru_z_tarnowa.html

http://pegazwtkk.blox.pl/2011/05/Pegazem-po-Tarnowie-240165.html

http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/start/w-diecezji/1504-kolejny-sukces-puellae-orantes.html

http://www.rdn.pl/info_kzw/index.php?rdn=rdn_kzw2011052526

http://www.varnaculture.bg/news_bg_2.php?page=news_show&newsID=290&nsID=2

http://varnaculture.bg/festivals_bg_2.php?page=news_show&newsID=38&nsID=4

http://www.moreto.net/novini.php?n=132466

http://theatre.art.bg/novina.php?news_id=276

http://news.varna24.bg/253099.html

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=487685

http://www.briz15.com/novina-18192/

http://www.narodnodelo.bg/news.php?news=55141

http://petel.bg/article.php?aid=2954

08/01/2011 – New Year’s concert in Tarnow
8 stycznia 2011
12-15/05/2011 THE INTERNATIONAL CHORAL CONTEST named after Prof. G. DIMITROV inn VARNA (Bulgaria)
15 maja 2011
Show all / Pokaż wszystkie

12-15/05/2011 – Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. Prof. G. Dimitrova w Warnie (Bułgaria)

W dniach: 12 – 15.05.2011 r. Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes” brał udział w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. Georgi Dimitrova w Warnie.

Tarnowski zespół został najwyżej oceniony w kategorii chórów młodzieżowych i pretendował do nagrody Grand Prix Varna 2011 jako jeden z trzech najlepszych chórów konkursu. Grand Prix wygrał chór Ateneo z Filipin (Manila). Jest to najstarszy uniwersytecki chór w Filipinach, którego historia sięga 1921 roku. Jest multi zwycięzcą  międzynarodowych konkursów, co najlepiej świadczy o randze konkursu w Warnie.

Międzynarodowy Konkurs im. Prof. Georgi Dimitrova istnieje od 1975 roku. Od 1989 roku należy do Europejskiego Grand Prix, w skład którego wchodzą konkursy odbywające się w miastach: Arezzo (Włochy), Debrecen (Węgry), Tours (Francja), Maribor (Słowenia), Warna (Bułgaria) i Tolosa (Hiszpania). To najbardziej prestiżowe i najtrudniejsze konkursy chóralne w Europie, zarówno ze względu na długoletnią tradycję jak i bardzo wysoki poziom artystyczny.  W konkursie biorą udział chóry z całego świata, konkurując w czterech różnych kategoriach. W tym roku do konkursu zakwalifikowały się zespoły z Białorusi, Bułgarii, Mołdawii, Filipin, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii, Ukrainy, Danii i Polski, w tym osiem chórów ze stolic.

Podczas programu konkursowego każdy chór musiał zaprezentować utwory z różnych epok a także bułgarski utwór obowiązkowy. Chór „Puellae Orantes” pragnąc promować polską kulturę wykonał m.in. utwory kilku polskich kompozytorów: Stanisława Moniuszki, Edwarda Burego, Miłosza Bembinowa i Jacka Sykulskiego.

Jakość wokalna, umiejętności interpretacyjne i wizerunek sceniczny zespołu zostały bardzo wysoko ocenione przez międzynarodowe Jury z Bułgarii, Węgier, Słowenii, Włoch, Grecji i Irlandii. Swoje uznanie Jury wyraziło przyznając nagrodę dla najlepszego dyrygenta konkursu Ks. Władysławowi Pachocie – dyrygentowi „Puellae Orantes”. Chór otrzymał wiele intratnych propozycji artystycznych. Dyrektor artystyczny konkursu – Gancho Ganchev, który jest dyrygentem orkiestry i chóru dziecięcego opery w Warnie, a także głównym specjalistą w Departamencie Kultury Warny – zaproponował udział tarnowskiego chóru w przedsięwzięciach artystycznych związanych z przyznaniem Warnie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Lorenzo Donati – włoski kompozytor, który był członkiem Jury, zaproponował chórowi współpracę i przesłanie własnych kompozycji, które „Puellae Orantes” mogłyby wykonywać. Bardzo interesującą propozycję chór otrzymał od Johna Fitzpatricka – członka Jury z Irlandii. Fitzpatrick jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Cork, do uczestniczenia w którym zaprosił tarnowski zespół. Irlandczyk jest również twórcą różnych muzycznych organizacji, muzycznym konsultantem Federacji Europa Cantat, a także regularnie członkiem Jury międzynarodowych konkursów w Szwajcarii, Włoszech, Francji, Grecji, Węgrzech, Holandii i Bułgarii. Chór „Puellae Orantes” skorzysta z zaproszenia do Irlandii w 2013 roku.

GALERIA ZDJĘĆ:

LINKI:

http://test.umt.tarnow.pl/index.php/pol/Kultura/Aktualnosci-kulturalne/Sukces-choru-Puellae-Orantes

http://www.malopolskie.pl/Kultura/Informacje/?id=7559

http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/912473,sukces-tarnowskiego-choru-w-warnie-zdjEcia,id,t.html?kategoria=663

http://ww.tarnow4you.pl/index.php?page=1&show=431

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/tarnow/1144010-europejski-sukces-dziewczecego-choru-puellae-orantes.html

http://www.intermaks.pl/index.html?grp=1&info=23391&

http://www.tarnowianin.com/889_miedzynarodowy_sukces_choru_z_tarnowa.html

http://pegazwtkk.blox.pl/2011/05/Pegazem-po-Tarnowie-240165.html

http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/start/w-diecezji/1504-kolejny-sukces-puellae-orantes.html

http://www.rdn.pl/info_kzw/index.php?rdn=rdn_kzw2011052526

http://www.varnaculture.bg/news_bg_2.php?page=news_show&newsID=290&nsID=2

http://varnaculture.bg/festivals_bg_2.php?page=news_show&newsID=38&nsID=4

http://www.moreto.net/novini.php?n=132466

http://theatre.art.bg/novina.php?news_id=276

http://news.varna24.bg/253099.html

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=487685

http://www.briz15.com/novina-18192/

http://www.narodnodelo.bg/news.php?news=55141

http://petel.bg/article.php?aid=2954