WYDARZENIA
02/07/2011 NAGRODA MIASTA TARNOWA

Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes” został laureatem nagrody Miasta Tarnowa w dziedzinie twórczości artystycznej.

Nagroda ta jest przyznawana od dziewięciu lat w formie nagrody pieniężnej, statuetki, okolicznościowego dyplomu oraz wpisania laureata do Księgi Nagród Miasta Tarnowa. Za kryterium jej przyznawania uznaje się oryginalność, wartość, poziom oraz inne walory uznawane za ważne dla oceny osiągnięć twórczych w dziedzinie literatury, muzyki, teatru i sztuk plastycznych.

Nagroda przyznawana jest przez Radę Miejską na wniosek Kapituły Nagród, w skład której wchodzą: Rada Kultury Gminy Miasta Tarnowa, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz prezydent miasta lub osoba go reprezentująca

Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 2 lipca podczas „Zdearzeń”, czyli dorocznego kulturalnego święta miasta.


LINKI:

 

http://tarnowteraz.pl/?i=249

http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/423282,tarnow-kulturalne-nagrody-miasta-wreczone,id,t.html

http://nocnytarnow.pl/news/tarnow/wkrotce-poznamy-laureatow-nagrod-miasta-tarnowa.html

http://www.timi.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1128&Itemid=1

http://www.intermaks.pl/index.html?grp=2&info=24429&strona=0

http://tarnow.naszemiasto.pl/tag/nagrody-miasta-tarnowa.html